Anaokulu

Home / Anaokulu

Anaokulu | Fikri Hür Nesiller

Fikren özgür veya daha açıklayıcı bir tanımlamayla, aklına gelen her türlü soru ya da sorunu hiçbir çekince duymadan ifade edebilme/sorgulama gücü ve özgüvenin desteklenmesi; okul öncesi ve ilköğretim düzeylerindeki eğitim yaklaşımlarımızın ana misyonudur. Çünkü, anaokulu ve ilkokul seviyesi, evrensel olarak kabul edilen çocukluk dönemidir. İnsan hayatının hem en kırılgan hem de en üretken evresi olan çocukluk evresinde öğrencilerimize fikren sınırsız bir özgürlüğe sahip olduklarını benimsetmek; fikrin saflığından hareketle önünü açmak, fikrini ifade etme gücünü pekiştirmek ve fikrini paylaşma özgüvenini her bir öğrencimizin standart yaşam donanımı arasına yerleştirmek ana hedeftir. FikriBilim Koleji’nde fikren hür olmak; matematikte iki artı ikinin neden dört olduğunu, fen bilimlerinde dünyanın neden küre olduğunu, Türkçede cümlenin neden büyük harfle başladığını ya da neden yemek öncesi elini yıkaması gerektiğini bir dogmayla kabul etmek değil; soran, sorgulayan ve hatta karşı çıkabilen, özgür bir çocuk olmak demektir.
Fikri Bilim Koleji için her çocuk keşfedilmesi gereken ayrı bir bireydir. Her çocuğun gelişimini bir bütün içinde sürdürmesi için potansiyelini keşfediyoruz.
Fikri Bilim Okulöncesinde Eğitim: Yaşam Becerileri Programı ile güvenli bir ortamda, uzmanların gözetiminde pozitif duygular aşılanır, potansiyelini ortaya çıkaracak yöntemler kullanılır.
21.yüzyıl yetilerini kazanmaya yönelik uygulanan eğitim programı ile bireylerin sağlıklı bir gelişim göstermesi ve ilkokula özgüvenli bir şekilde hazırlanması sağlanır.
Zihinsel gelişimin büyük bölümünün 0-6 yaş arasında gerçekleştiği okul öncesi dönemde temel becerileri ve kazanımları edinmeyi amaçlayan akademik ve sosyal program uygulanır. Bu program öğrencilerin “öz bakım”, “dil”, “bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim” ile “motor gelişim” alanlarında gelişmelerini sağlar.