Değerlerimiz

Home / Değerlerimiz

İlkesel Özgürlük

FikriBilim Koleji,
• Eğitim ve öğretimde mükemmeliyetçi bir anlayışı tesis etmek,
• Rekabetin teşvik edildiği bir eğitim atmosferinde eleştirel düşünce, bilgi okuryazarlığı ve bilimsel düşünceyi tüm eğitim seviyelerinde yaşatmak,
• Eğitimde tüm özgürlükleri güvence altına almak,
• Bilimsel fikirlerin kültürel değerlerle sentezlenmesine fayda sağlayacak her türlü konferans, seminer, etkinlik ve atölye çalışmalarını desteklemek,
• Öğrencilerini, özel olarak ilgi duyduğu sanatsal, sportif ya da akademik tercihlerinde koşulsuz olarak teşvik etmek,
• Bilimsel fikirleri ile, toplumunun ve dünyanın gelişimine katkı sağlamak
• Kültürel değerlerine bağlı, başka kültürlerin değerlerine hassasiyetle yaklaşan, sosyal sorumluluk alan ve ürettiği akademik birikimleri iletişimde dinamizm anlayışıyla herkesle paylaşan bir eğitim kurumu olmak,
• Kurumsal vizyonunu, gelişen dünyanın sunduğu yeniliklerle sürekli güncellemek,
temel ilkeleriyle, eğitim vizyonunun sınırlarını özgürlüğe açmıştır.