Evde Sanat var

Evde Sanat Var!

Sanat eğitimi ülkemizin gelişimi için önemli bir yere sahiptir. Sanat eğitimi eğitim sistemi içerisinde tamamlayıcı bir özelliktedir. Sanat eğitimi alan birey; fen ve sosyal alanlarda da başarı gösterebilmektedir. Ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütünün Covid- 19 ‘pandemi’ (salgın) olarak sınıflandırması ile hastalığın yayılımının önlenmesi için ciddi tedbirler almış, okullar geçici bir süre için kapatılmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin eğitim öğretim hayatı uzaktan eğitim ile devam ettirilmektedir. Öğrencilerimizin akademik alanda aldığı uzaktan eğitime ek olarak “EVDE SANAT VAR” projesi sayesinde sanatsal bilgiler içeren etkinliklerden, evlerinde de faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Görsel Sanatlar öğretmenleri; evde eğitsel oyun, bireysel çalışma ve gösterip-yaptırma yöntemlerine uygun olan etkinlikler hazırlayarak bunlarla ilgili bilgiler sunacaklardır.

“Evde Sanat var” Projesi ile

 • Uzaktan eğitim alınan bu süreçte öğrencilerin sanatsal bilgiler içeren etkinliklerden uzak kalmalarını engellemek,
 • Farklı yaş aralığından öğrencilerin evde geçirdikleri süreyi etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına destek olmak,
 • Öğrencilerin var olan sanatsal bilgilerini geliştirmek ve onlara yeni bilgiler kazandırmak,
 • Öğrencilere özgün düşünme becerisi kazandırmak ve öğrencilerin farkındalık yönlerini geliştirmek,
 • Gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek,
 • Evde vakit geçirdikleri süreçte ebeveynleri ile iş birliği içerisinde hareket edebilme yönünde teşvik etmek,
 • Keşfetme becerisi ve sorumluluk bilinci oluşturulması hedeflenmiştir.

Öğrencilerimizin evlerinde uzaktan eğitim aldıkları bu süreçte “EVDE SANAT VAR” projesi sanatsal etkinliklerden ve sanatsal bilgilerden uzak kalmamalarını hedeflemektedir. Projeye katılan Görsel Sanatlar öğretmenleri; Görsel Sanatlar ders müfredatlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerinden gösterip-yaptırma, eğitsel oyun, bireysel çalışma yöntemlerine bağlı etkinlik ve bilgiler hazırlaması planlanmıştır. Bu etkinlik ve bilgilerin farklı yaş aralığından öğrenciler ile paylaşılması sonucunda öğrencilerin evlerinde sanatsal bilgileri öğrenmelerine ve zamanı verimli geçirmelerine katkı sağlanacaktır. Öğretmenlerimiz hazırlamış oldukları etkinlikleri öğrencilerimize e-twinning, EBA üzerinden aynı zamanda birçok sosyal ağlardan ulaştıracaklardır.

 

“Evde Sanat var” Projesi ile

 • Öğrencilerin akademik alanda uzaktan eğitim aldıkları bu süreçte sanatsal etkinliklerden ve sanatsal bilgilerden uzak kalmamalarını sağlanacaktır.
 • Farklı yaş aralığında olan öğrencilerin evde geçirdikleri süreyi verimli bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.
 • Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize e-twinning, EBA sistemlerini daha aktif halde kullanarak uzaktan eğitim bilincini kavrayacaklardır,
 • Öğrencilerin sanatsal bilgilerini geliştirmeleri ve yeni bilgiler kazanmalarına destek olunacaktır,
 • Öğrencilere, özgün düşünme becerisi kazandırılacak ve onların farkındalık yönlerini geliştirilecektir,
 • Gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetenekleri geliştirilecektir,
 • Evde vakit geçirdikleri süreçte ebeveynleri ile iş birliği içerisinde hareket edebilmelerine destek sağlanacaktır.Keşfetme becerisi ve sorumluluk bilinci oluşturulacaktır.