Hakkımızda

FİKRİBİLİM KOLEJİ

Eğitim Felsefemiz

Tüm dünya dillerindeki karşılığı hemen hemen aynı olan özgürlük teriminin, “Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu” şeklindeki tanımı gayet net olsa da; terimin kavramsal açılımı ise kişiden kişiye, ülkeden ülkeye oldukça farklıdır. Bir kavramı ne olduğuyla değil de, ne olmadığı ile ele aldığınız zaman; kişi, toplum ya da coğrafyaya göre kendisine karşılık gelen açıklamaların da değiştiğini ve özel şartlarla belirlendiğini farkına varırsınız. Abartılı bir örnekle, Afrika’nın kurak bir köşesinde su ne ise, İzlanda’nın soğuktan kavrulan bir köşesinde güneş hemen hemen aynı özgürlüğe karşılık gelir. Bugün çocuğunu okula götüren bir babanın özgürlük sınırları içinde klasik haritalar halen yerini korurken, internetin sanal gerçeklik dünyası içinde oyun oynayan çocuğunun özgürlük kavramını herhangi bir sınırla açıklamak dahi bir hayli imkansızdır. 

Özgürlük kavramı, zorluk ya da kısıtlamaların çeşitliliğine göre değişse de; tüm özgürlüklerin ortak paydası mutluluktur. Mutluluk ise eğitimin temel hedefi olan başarının hem gerekçesi hem de sonucudur. 

FikriBilim Koleji, özel okullar içinde özgürlük kavramını kurumsal bir vizyon olarak tüm eğitim sistem ve değerlerinin en üstüne yerleştiren ilk ve tek özel eğitim kurumudur. Özgürlüğün başlangıç adımını fikir hürriyeti olarak kabul eden FikriBilim Koleji, modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen bilge Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” önermesini, eğitim sisteminin tanıtım sloganı olarak benimsemiştir.

FikriBilim Koleji, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için kollarını özgürlüğe açmıştır.

Etik ve Saygın Bir Bilim Kurumu

Vizyonumuz, fikrin her zaman bilimle buluştuğu bir anlayışı, özgürlüklere duyduğumuz güven, inanç ve bağlılık çerçevesinde geliştirerek güncelleyen bir eğitim sistemiyle yaşatarak, etik ve saygın bir bilim kurumunu, FikriBilim Koleji ünvanı altında Türkiye’nin aydınlık geleceğinde var etmek ve daim kılmaktır.

İlkesel Özgürlük

Eğitim ve öğretimde mükemmeliyetçi bir anlayışı tesis etmek,
Rekabetin teşvik edildiği bir eğitim atmosferinde eleştirel düşünce, bilgi okuryazarlığı ve bilimsel düşünceyi tüm eğitim seviyelerinde yaşatmak,
Eğitimde tüm özgürlükleri güvence altına almak,
Bilimsel fikirlerin kültürel değerlerle sentezlenmesine fayda sağlayacak her türlü konferans, seminer, etkinlik ve atölye çalışmalarını desteklemek,
Öğrencilerini, özel olarak ilgi duyduğu sanatsal, sportif ya da akademik tercihlerinde koşulsuz olarak teşvik etmek,
Bilimsel fikirleri ile, toplumunun ve dünyanın gelişimine katkı sağlamak,
Kültürel değerlerine bağlı, başka kültürlerin değerlerine hassasiyetle yaklaşan, sosyal sorumluluk alan ve ürettiği akademik birikimleri iletişimde dinamizm anlayışıyla herkesle paylaşan bir eğitim kurumu olmak,
Kurumsal vizyonunu, gelişen dünyanın sunduğu yeniliklerle sürekli güncellemek, temel ilkeleriyle, eğitim vizyonunun sınırlarını özgürlüğe açmıştır.