İlkokul

Home / İlkokul

İlkokul | Fikri Hür Nesiller

Fikren özgür veya daha açıklayıcı bir tanımlamayla, aklına gelen her türlü soru ya da sorunu hiçbir çekince duymadan ifade edebilme/sorgulama gücü ve özgüvenin desteklenmesi; okul öncesi ve ilköğretim düzeylerindeki eğitim yaklaşımlarımızın ana misyonudur. Çünkü, anaokulu ve ilkokul seviyesi, evrensel olarak kabul edilen çocukluk dönemidir. İnsan hayatının hem en kırılgan hem de en üretken evresi olan çocukluk evresinde öğrencilerimize fikren sınırsız bir özgürlüğe sahip olduklarını benimsetmek; fikrin saflığından hareketle önünü açmak, fikrini ifade etme gücünü pekiştirmek ve fikrini paylaşma özgüvenini her bir öğrencimizin standart yaşam donanımı arasına yerleştirmek ana hedeftir. FikriBilim Koleji’nde fikren hür olmak; matematikte iki artı ikinin neden dört olduğunu, fen bilimlerinde dünyanın neden küre olduğunu, Türkçede cümlenin neden büyük harfle başladığını ya da neden yemek öncesi elini yıkaması gerektiğini bir dogmayla kabul etmek değil; soran, sorgulayan ve hatta karşı çıkabilen, özgür bir çocuk olmak demektir.

Potansiyelini Farket…

Fikri Bilim Koleji İlkokulunda Eğitim, Yaşam Becerileri Programı ile disiplinler arası etkileşimi sağlayan, temel dersleri destekleyen ve akademik yaşantı zenginliği oluşturan öğrenme süreçlerini kapsar. 21.yüzyıl yetilerini kazanmaya yönelik uygulanan eğitim programı ile sosyal yaşam ve düşünme becerisi geliştirilir. Özgürce fikir üretmenin ve bilimsel düşünmenin temelleri atılır.

Bu ders düşünme, dil ve yazma becerilerinin yanınsa psikomotor becerileri geliştirmeye yöneliktir. Yaratıcı Düşünme ve Yazma Becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme sistematiği oluşturur ve bunu yaşam becerisine dönüştürür. “LEGO Hikâyeni Başlat” setiyle zenginleştirilmiş içeriğiyle uygulamalı eğitim verilir.

Akıl oyunları dersi öğrencilerin matematiksel ve psikomotor becerilerini bir arada geliştirir. Öğrenci gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm bulmaya yönelir. Yaratıcı düşünme becerisi gelişen öğrenciler kendi gücünü ve imkanlarını kontrol etmeyi öğrenir. Öğrencilerin risk alma becerisi artar, çabuk ve etkili karar almaya başlar. Çok yönlü düşünmeyle birlikte öğrenme sürecindeki deneyimlerini daha fazla kullanır.

Fen bilimleri dersinin kazınmalarını geliştirmeye yönelik bir derstir. Bu dersler öğrenciler keşfetme, icat etme duygusunu yaşar. Hayal gücü gelişen öğrenciler araştırmaktan, öğrenmekten, soru sormaktan geri durmaz. Bireysel ya da akranlarıyla çalışarak sorun çözme becerilerini geliştirir. Öğrenci, yaratıcılık ve üretkenlik gücünü artırarak estetik duyarlılık kazanır.

Drama dersi öğrencinin hayal gücü, yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendine güven duyar, bağımsız düşünme ve karar verme becerisi gelişir. İş birliği yapabilme özelliğini geliştiren ders, sosyal ve psikolojik duyarlılık kazandırır. Empati duygusunu artırır. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Beden dilini etkili kullanmayı öğrenir.

Satranç dersleriyle düşünme ve strateji geliştirme becerisi kazandırılır. Yaşamsal ve Stratejik Becerilerin gelişmesini sağlayan soyut düşünme, sistematik düşünme, zaman kontrolü, stratejik düşünme, konsantrasyon ve hafıza gücü gibi yetiler satranç dersi programıyla gelişir.
Programlama eğitimi ile öğrenciler neden – sonuç ilişkisini kurmayı öğrenir. Öğrencilerin öğrenme performansı, sistematik düşünme ve günlük yaşamdaki sorun çözme becerileri artar.
Öğrenciler bu dersle sosyal ve duygusal yeterlikleri kazanmaları için gerekli olan beceri, tutum ve değerleri öğrenir. Kendini daha iyi tanır ve daha iyi ifade edebilir, kendinin ve diğerlerinin duygularını daha rahat anlayıp empati kurabilir, farklı düşüncelere saygı gösterme becerisi kazanır.