Kodlama & Robotik

Home / Kodlama & Robotik
  1. yüzyıl insanın temel ihtiyacı olan bilgi ve iletişim okuryazarlığı (bilişim teknolojilerini yaşamını kolaylaştıracak şekilde etkili ve verimli kullanma) fikri bilim kolejinde okul öncesinden başlayarak 12. sınıfa kadar devam eden beceri geliştirmeye yönelik akademik bir programdır.

Kodlama ve Robotik eğitimi ile öğrenciler dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, problem çözme ve algoritmik düşünce becerisi kazanır. Teknolojiyi kullanmakla kalmaz, teknolojiyi üretir.

Her sınıf düzeyinde verdiğimiz kodlama robotik eğitimi ile öğrencilerimiz takım çalışması, proje geliştirme, matematik, bilim, problem çözme, tasarım yapma gibi birçok alanda beceri kazanır.

Kodlama ve Robotik derslerinde Lego Education tarafından üretilen ve geliştirilen akademik içerik ve ürünler kullanılır.