Misyon Bildirgemiz

Home / Misyon Bildirgemiz

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller

FikriBilim Koleji, birinci asrına doğru hızla koşan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesini temsil eden, atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün direkt öğretmenlere seslenerek, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” veciz ifadesiyle üç kez tekrar ederek, eğitimde tek ortak payda olarak işaret ettiği ‘hür olmak’ hedefini; yaşatmak, bugünün imkan/şartları doğrultusunda güncellemek ve özgürlüğü tüm varlığıyla benimsemiş nesiller yetiştirerek, Cumhuriyetin tüm insani, ahlaki ve kültürel birikimlerini geleceğe aktarmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur.

Özgürlüğü, hem başarı hem de mutluluğun temel şartı olarak benimseyen eğitim felsefemizin varoluş yöntemi, adımızla da tarihe yazdığımız; fikrimizin vücut bulacağı bilimsellik ya da en köklü Türkçe ifadesiyle fikr-i bilim olacaktır. FikriBilim Koleji, özgürlük kavramı altında kurumsallaştırdığı eğitim nosyonunu, Atatürk’ün de bir düşünce sistematiği içerisinde sırasıyla ifade ettiği; fikir, vicdan ve irfan hürriyeti üzerine inşa edecektir

Fikri hür nesiller | Anaokul | İlkokul

Fikren özgür veya daha açıklayıcı bir tanımlamayla, aklına gelen her türlü soru ya da sorunu hiçbir çekince duymadan ifade edebilme/sorgulama gücü ve özgüvenin desteklenmesi; okul öncesi ve ilköğretim düzeylerindeki eğitim yaklaşımlarımızın ana misyonudur. Çünkü, anaokulu ve ilkokul seviyesi, evrensel olarak kabul edilen çocukluk dönemidir. İnsan hayatının hem en kırılgan hem de en üretken evresi olan çocukluk evresinde öğrencilerimize fikren sınırsız bir özgürlüğe sahip olduklarını benimsetmek; fikrin saflığından hareketle önünü açmak, fikrini ifade etme gücünü pekiştirmek ve fikrini paylaşma özgüvenini her bir öğrencimizin standart yaşam donanımı arasına yerleştirmek ana hedeftir. FikriBilim Koleji’nde fikren hür olmak; matematikte iki artı ikinin neden dört olduğunu, fen bilimlerinde dünyanın neden küre olduğunu, Türkçede cümlenin neden büyük harfle başladığını ya da neden yemek öncesi elini yıkaması gerektiğini bir dogmayla kabul etmek değil; soran, sorgulayan ve hatta karşı çıkabilen, özgür bir çocuk olmak demektir.

Vicdanı hür nesiller | Ortaokul

Vicdan hürriyeti, ileri çocukluk ve ergenliğe geçiş dönemi olarak da kabul ettiğimiz ortaöğretim sürecindeki eğitim felsefemizin temel misyonudur. Çocukluğun ileri evresi olarak kabul edip, birey olma süreci olarak da tanımladığımız orta öğretim düzeyi; öğrencilerimizin sınırsız bir özgürlük içerisinde ifade edebildikleri özgün fikirlerinin sosyal karşılıklarıyla buluştuğu yani, öğrencimizin kendi fikrini karşıt fikirlerle sentezleyip evrensel doğruları analiz ettiği bir süreçtir. Ortaöğretim düzeyinde öğrencilerimize vicdani hürriyet misyonu çerçevesinde, özgürlüklerinin etik sorumluluklarının kavratılması, fikir/bilgilerini münazara etme yeteneklerinin geliştirilmesi, toplum içerisinde birey olma bilincinin yerleştirilmesi ve kültürel olguların evrensel değerlerle bütünleştirilmesi hedeflenir. FikriBilim Koleji’nde vicdanen hür olmak; sosyal bilgilerde demokrasiyi, fen bilimlerinde bedenini, Türkçede neden-sonuç ilişkisini veya beden eğitiminde futbolun evrensel kurallarını öğrenmek yani birey olmak demektir.

İrfanı hür nesiller | Lise

Lise düzeyindeki eğitim felsefemizin misyonu; bilme, anlama ve sezinleme yani irfanıyla topluma ve geleceğe yön verme hürriyetini kavrayan ve yaşama geçiren gençler yetiştirmektir. FikriBilim Koleji’nde ergenlik ve çocukluktan gençlik evresine geçiş süreci olarak kabul edilen lise seviyesi, okul sosyal ortamı içinde özgün fikriyle birer birey olan öğrencilerimizi, dünyaya birikimlerini sunabilen, toplumsal yaşam içerisinde rol/sorumluluk alan, bireysel geleceğine özgün iradesiyle yön verebilen, tercih yapabilen ve yarını şekillendiren gençler olarak hayata hazırlamak temel hedefimizdir. FikriBilim Koleji için, gençliğin doğasında var olan sınırsız enerjiyi dünyanın geleceğine faydalı bir sinerjiye dönüştürebilecek özgürlük ortamını sağlayan bir eğitim atmosferini ruhen ve fiziken tesis edebilmek esastır. FikriBilim Koleji’nde irfanı hür olmak; kodlama bilgisiyle ürettiği robotu görme engelli bir bireyin faydasına, dijital becerilerini sosyal medya üzerinden dikkat çekeceği Afrika’daki bir sıkıntıya, matematik bilgisini toplumda mühendise mi yoksa doktora mı ihtiyaç olduğu öngörüsüne ya da eğitiminden aldığı özgüveni hem kendisini hem de toplumu daha refah kılacak bireysel tercihlere dönüştürebilen gençlere özgürlükler sunmak demektir.