Öğrenci Profili

Home / Öğrenci Profili

Geleceğe Dokunmak…

Fikri Bilim Koleji, Fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesilleri geleceğe hazırlar. Değerlerimiz ve hedeflerimiz bu ilke doğrultusunda öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Fikri Bilim Koleji, “Eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi seçin” diyen Atatürk’ün sözünü özümsemiş bireyler yetiştirir.

Fikri Bilim Kolejinde öğrenme ortamları zihni aktifleştirir. Öğrenciler her konuda özgürce fikirlerini geliştirir, bilgiyi üretmeye, kullanmaya ve değerlendirmeye başlarlar.

Fikri Bilim Koleji’nde öğrenciler fikir ve bilim özgürlüğüne sahiptir. Atölye, kütüphane ve laboratuvarlarda istedikleri araştırmayı yapabilir, becerilerini geliştirebilir, sanat ve sportif çalışmalarla kendi yeteneklerini sergiler.

Fikri Bilim Koleji özgüven gelişimini destekler. Özgüveni gelişmiş bireylerin kendilerine olan güveni ve yaşama olan bağlılıkları artar. Kendini gerçekleştirme sürecinde kendini geliştirebilen bireyler öğrenmeye, gelişmeye, fikir ve bilim üretmeye daha açıktır.

 

Fikri Bilim Koleji, kendi kararlarını alabilen, sorunları karşısında çözüm üretebilen, sosyal ilişkileri kuvvetli, mutlu ve başarılı bireyleri 21. yüzyılın becerilerine uygun olarak hazırlar.

 

Fikri Bilim Koleji öğrencileri, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını bilir. Bilimsel tutum ve davranış becerileri gelişen öğrenciler açık fikirli olmayı, olaylara önyargısız bakmayı, kendi kendini eleştirmeyi ve geliştirmeyi, sabırlı ve amacı gerçekleştirmek için çok çalışmayı, yeterli kanıt, bilgi toplayana kadar araştırma yapmaya devam eder.

 

Fikri Bilim Koleji öğrencilere vatandaşlık bilinci kazandırır. Günlük yaşamında ve okulunda düşüncelerini özgürce ifade eder, hak ve sorumluluklarının farkındadır. Görevlerini eksiksiz yerine getirir.

 

Yaşadığı çevrenin değerini bilen, ailesine, ülkesine, topluma ve insanlığa değer katmayı hedefleyen bireyler Fikri Bilim Koleji’nin eğitim yaklaşımın temelini oluşturur. Fikri Bilim Koleji’nin çatısı altındaki her yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışan herkese ilham kaynağı olacak sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

 

Fikri Bilim Koleji, öğrencilerine aktif olmayı öğretir. Öğrenciler, dışa dönüktür, sorumluluk sahibidir, yeni deneyimlere açıktır, proaktif kişilik özellikleri gelişmiştir, değişen şartlara çabuk uyum sağlar.

Fikri Bilim Koleji “Biz benden akıllıyız.” diyebilen anlayışı eğitimin her anında aktif olarak benimser. Öğrenciler gerek okul ortamında gerekse kendi özel yaşamlarında işbirliği yaparak birçok problemi başarıyla çözen öğrenciler yetişir.