Ölçme ve Değerlendirme

Home / Ölçme ve Değerlendirme

Fikri Bilim Kolejinde eğitim kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerilerini edinmiş bireyler yetiştirmek için veri tabanı yönetimine dayalı ölçme ve değerlendirme yapılır.

Ölçme değerlendirmede yeni nesil ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanılır, akademik ve beceri gelişimi sürekli izlenir. Kazanım ve beceriler sürekli ölçümlenip öğrenciye, veliye, öğretmene ve okul yöneticisine geribildirim verilir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme süreçleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanır.