Ortaokul

Home / Ortaokul

Ortaokul | Vicdanı Hür Nesiller

Vicdan hürriyeti, ileri çocukluk ve ergenliğe geçiş dönemi olarak da kabul ettiğimiz ortaöğretim sürecindeki eğitim felsefemizin temel misyonudur. Çocukluğun ileri evresi olarak kabul edip, birey olma süreci olarak da tanımladığımız orta öğretim düzeyi; öğrencilerimizin sınırsız bir özgürlük içerisinde ifade edebildikleri özgün fikirlerinin sosyal karşılıklarıyla buluştuğu yani, öğrencimizin kendi fikrini karşıt fikirlerle sentezleyip evrensel doğruları analiz ettiği bir süreçtir. Ortaöğretim düzeyinde öğrencilerimize vicdani hürriyet misyonu çerçevesinde, özgürlüklerinin etik sorumluluklarının kavratılması, fikir/bilgilerini münazara etme yeteneklerinin geliştirilmesi, toplum içerisinde birey olma bilincinin yerleştirilmesi ve kültürel olguların evrensel değerlerle bütünleştirilmesi hedeflenir. FikriBilim Koleji’nde vicdanen hür olmak; sosyal bilgilerde demokrasiyi, fen bilimlerinde bedenini, Türkçede neden-sonuç ilişkisini veya beden eğitiminde futbolun evrensel kurallarını öğrenmek yani birey olmak demektir.
Potansiyelini Fark Et!
Fikri Bilim Koleji Ortaokul Eğitimi: Disiplinler arası etkileşimi sağlar, temel dersleri destekleyen öğrenme süreçleri ile öğrencilerin potansiyeli gelişir. 21.yüzyıl yetilerini kazanmaya yönelik uygulanan eğitim programı ile öğrenciler hem sınavlara hem de hayata hazırlanır. Öğrencilere sunulan akademik yaşantı ve beceri eğitimi ile her bireyin özgürce geleceğine yön vermesini sağlar. Öğrencilerin sosyal gelişimlerini artıran, bilişsel süreçlerini destekleyen yaşam becerileriyle donatılmış kendi kendine yeten birey olmalarını sağlayan eğitim programı uygulanır. Eğitim programının amacı; öğrencilerin akademik yeterliliklerini geliştirmek, İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmak, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme becerilerine sahip, fikir özgürlüğüne ve bilimsel çalışma yapabilecek düzeye ulaşmış bireyler yetiştirmektir.

Atölye Çalışmalarımız

Programlama eğitimi ile öğrenciler neden – sonuç ilişkisini kurmayı öğrenir. Öğrencilerin öğrenme performansı, sistematik düşünme ve günlük yaşamdaki sorun çözme becerileri artar.
Akıl oyunları dersi öğrencilerin matematiksel ve psikomotor becerilerini bir arada geliştirir. Öğrenci gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm bulmaya yönelir. Yaratıcı düşünme becerisi gelişen öğrenciler kendi gücünü ve imkanlarını kontrol etmeyi öğrenir. Öğrencilerin risk alma becerisi artar, çabuk ve etkili karar almaya başlar. Çok yönlü düşünmeyle birlikte öğrenme sürecindeki deneyimlerini daha fazla kullanır.
Bu ders düşünme, dil ve yazma becerilerinin yanınsa psikomotor becerileri geliştirmeye yöneliktir. Farklı ve alternatif düşünmenin yollarını, amaca uygun soru sormanın önemini, herhangi bir karar almadan önce gerekçeleri ve şartları doğru değerlendirmenin bilincine varan öğrencilerin yazma becerileri artar, eleştirel bakış açıları gelişir.
Öğrenciler düşünen, sorgulayan, yorumlayan ve bilinçli karar verebilen, verdiği kararları yazılı ve sözlü ifade edebilir hale gelir.
 
Bir bireyin akademik sınavlardaki başarısında fark yaratan tek şey; deneyimlemektir. Bu dersler öğrenciler keşfetme, icat etme duygusunu yaşar. Hayal gücü gelişen öğrenciler araştırmaktan, öğrenmekten, soru sormaktan kendilerini alamazlar. Bireysel ya da akranlarıyla çalışarak sorun çözme becerilerini geliştirir. Yaratıcılık ve üretkenlik gücünü artırarak estetik duyarlılık kazanır.

Liselere Giriş Sınavı’na Hazırlık Programı

Fikri Bilim Kolejin’de LGS’ye Hazırlık Programı; sistemli, disiplinli, uzman eğitim kadrosu ve nitelikli ders içerikleriyle öğrenciler sınavda başarıya ulaştırır. Liselere Hazırlık Programı 5. sınıfta başlar ve 8. sınıfa kadar devam eder. 8. sınıfta öğrencilere 6 günlük yoğun sınava hazırlık programı uygulanır.
Sınavlara Hazırlık Süreci Kaliteli Yayınlar: Ders Kitapları, Soru Bankaları, Yaprak Testler, Hafta Sonu Ödevleri, Laboratuvar Çalışmaları sınavlara hazırlığın dokümanlarını oluşturur.
Akademik Program: Alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış her sınıf düzeyine uygun akademik program ile öğrenciler sınavlara eksiksiz hazırlanır.
Deneme Sınavları: Belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan konu/kazanım ölçmeye yönelik deneme sınavları ile her ayrıntı takip edilir ve varsa eksikler giderilir.
Etüt Programı: Her öğrencinin konu/kazanım eksiğini gidermeye yönelik etüt programı ihtiyaca binaen gruplar halinde uygulanır.
Ödevler: Öğrenmeyi pekiştirmeye ve konu/kazanım eksiğini gidermeye yönelik ödevler verilir. Ödevler bireyseldir. Her öğrencinin konu ve kazanımını gidermeye yöneliktir.
Sınav Kazandıran Ödev Sistemi Günlük Ödevler: Derste işlenen konuların ve kavramların yerleşmesine yöneliktir.
Haftalık Ödevler: Bir hafta boyunca işlenen konuların tekrar edilmesine ve pekiştirilmesini amaçlar. Hafta sonu meydana gelecek öğrenme kayıplarını giderir.
Tamamlama Programları: Sınavlara hazırlık çalışmalarını hız kazandırmaya yöneliktir. Grup çalışmalarıyla eksiği olan öğrencilerin eksik kaldığı konular giderilir.
Sömestri Ödevleri: Sömestri döneminde öğrencilerin araştırma becerilerini, proje hazırlamalarını, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, bununla birlikte öğrenilen konuları tekrar etmelerini sağlar.
Yaz Tatili Ödevleri: Yaz boyunca meydana gelebilecek öğrenme kayıplarını önler. Öğrencilerin sanatsal çalışmalara katılmalarını, spor yapmalarını, kültürel faaliyetlerde aktif rol almalarını sağlar.