Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Home / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuklar talimatlarla değil, rehberlikle gelişir…

Fikri Bilim Koleji rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimin temel rehberlik yaklaşımı “önce insan”dır.

Her bireyin kendini gerçekleştirmesine ve ifade etmesine uygun eğitim – öğretim ortamı hazırlamak rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin temel amacıdır.

Rehberlik çalışmaları, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, psikolojik ve duygusal açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde yetişip gelişmelerini hedefler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminin amacı öğrencilere kendilerine özgü kimlikler oluşturdukları ve birey olma mücadelesi verdikleri gelişim basamaklarında destek sağlamak ve kendilerini tanımlamalarına, potansiyellerinin farkına varmalarına ve kendileriyle ilgili elde ettikleri bu bilgileri kişisel, sosyal ve mesleki hayatlarında kullanmalarına yardımcı olmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimin Hedef Kazanımları

  • Her öğrenci akademik başarı için gerekli motivasyona ihtiyaç duyar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi bu motivasyonun ana kaynağıdır.
  • Her öğrencinin problem çözme becerisi geliştirilebilir.
  • Yetenek ve ilgilerinin farkına varan öğrenciler potansiyellerini etkili bir şekilde kullanır.
  • Kendi hayatı ve yaşadığı toplumla ilgili sorumluluk alabilen bireyler aktif yurttaşlık görevini başarıyla yerine getirir ve sosyal sorumluluk bilinci gelişir.
  • Öğrenciler duygularını özgürce ifade eder, empati kurabilir, kendini ve başkalarını anlama çabasını her zaman sürdürür.
  • Her birey içinde bulunduğu toplumun başarılı bir üyesi olur. Toplumun değerler sistemine saygı duyar, evrensel değerlere uygun kendi değer sistemini geliştirir.
  • Kendini gerçekleştirme yolculuğu sona ermez. Bireyler kendi ilgi ve yeteneklerinin farkındadır. Başkası değil, kendi olmayı tercih eder.