SOBPE+A

Home / SOBPE+A

Eğitim hayata hazırlık değildir; o hayatın ta kendisidir.

Eğitim – öğretimimiz her kademedeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirir. Hedefimiz öğrencilerin her birinin potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını sağlayarak liderlik vasıflarını geliştirmek, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmaktır.

Eğitime bakış açımız; öğrencilerin ilgi, merak ve ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme atmosferini oluşturarak özgürce fikir geliştirmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını, becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarını, yaparak – yaşayarak ve deneyimleyerek bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olan öğrenciler mutludur. Mutlu olan bireyler ise öğrenme heyecanını asla kaybetmez.

Fikri Bilim Koleji öğrencinin fark oluşturmasını, yaratıcı, tasarım odaklı düşünmesini, problem çözme becerisini geliştirmesini hedeftir. Her öğrenci 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve iletişim becerileriyle donanarak mezun olur.

21. Yüzyılın İhtiyaç Duyulan İnsan Profili

Eğitim modelinin merkezinde “önce insan”dır. Fikri Bilim Kolejinin kendine özgü geliştirdiği eğitim modeli ile öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri, dil edinim süreçleri eksiksiz olarak karşılanır. 21. yüzyıl becerilerine sahip, yetkinlikleri gelişmiş ve belirli karakter özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştirilir.

Fikri Bilim Koleji öğrencileri hangi temel becerilere sahip olacak?

 • Okuryazar: Okuduğunu anlar, anladığını hem kendi dilinde hem yabancı dilde ifade eder. Sadece soru çözen değil, soru da sorabilendir.
 • Matematiksel Beceri: Analitik düşünme becerisine sahiptir, algoritmik düşünmeyi bilir, düşünme becerisi analiz ve sentez yapabilme düzeyine ulaşmıştır. “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” John Forbes Nash Jr.
 • Bilimsel Okuryazarlık: Neden sonuç ilişkisi kurabilir, bilimsel tutum ve davranışları yaşamın her alanında sergiler.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: Bilişim teknolojilerini yaşamını kolaylaştıracak şekilde etkili ve verimli bir şekilde kullanır.
 • Finansal Okuryazarlık: Ekonomik gelişmeleri gözlemler, bütçe yapmayı bilir, finans gücünü doğru kullanır.
 • Kültürel ve Sivil Okuryazarlık: Toplumun değerleriyle evrensel değerleri harmanlayarak kendi değerlerini oluşturur. Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumun beklentilerine cevap verir.

Fikri Bilim Koleji öğrencilerinin kişilik özellikleri nelerdir?

 • Meraklıdır: Öğrenme, anlama ve bilme ihtiyacı her zaman devam eder.
 • Girişimcidir: İnovatif düşünür, var olan durumları farklı bir şekilde kullanmayı bilir. Kendisi ve toplumu için aktiftir, yeni üretim kanalları aramaktan asla vazgeçmez.
 • Sabırlıdır ve cesaretlidir: Başarılı olmak için tüm zorluklarla mücadele eder. Gücünü ve imkanlarını doğru zamanda etkili bir şekilde kullanmak için beklemeyi bilir. Cesaretini kaybetmez, hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam eder.
 • Uyumludur: Değişen şartlara karşı en hızlı bir şekilde uyum sağlar. Şartları kendi amacı doğrultusunda kullanır.
 • Liderdir: Hedefine ulaşmak için ekip çalışmasına inanır. Yönetimsel becerilere sahiptir. Hem bir projeye liderlik eder hem de ilişki yönetiminde de son derece başarılıdır.
 • Sosyal ve Kültürel Farkındalık: İçinde yaşadığı toplumun sosyal dokusuna ve kültürel değerlerine saygılıdır. Toplumun beklentilerine uygun hareket eder.

Fikri Bilim Koleji öğrencileri hangi yetkinliklere sahip olur?

 • Eleştirel düşünür ve problem çözer: Bilgiyi sadece öğrenmez, üretir ve kullanır. Analiz yeteneği gelişmiştir. Çok yönlü düşünebildiği için problem çözme becerisine sahiptir.
 • Yaratıcılık: Yeni ve özgün ürün, bilgi ve beceri ortaya koyar. Yetkinliklerini özgürce kullanır ve yeni değerler üretir.
 • İletişim: İletişim becerileri yüksektir. Kendi ana dilinde ve yabancı dilde kendini en iyi şekilde ifade eder. Dinlemeyi, anlamayı ve empati kurmayı bilir.
 • İşbirliği: Bireysel yetkinliklerinin farkındadır. Birden fazla kişiyle birlikte ve bir arada üretim yapar, proje geliştirir, sorun çözer.

Yaşam Becerileri Programı

Fikri Bilim Kolejinin kendine özgü geliştirdiği Eğitim Modelinin esasını 21. yüzyıl temel becerilerini geliştirmeye yönelik “Yaşam Becerileri Eğitim Programı” oluşturur.

 

Yaşam becerileri programı bireyleri her alanda akademik olarak yeterli seviyele ulaştırır. Akademik yeterlilik sadece temel derslerden temel bilgi ve kavramları öğrenmenin çok ötesinde bir donanıma sahip olmaktır. Bilgi, beceri, dil edinim süreçleri akademik olarak belirli yeterlilik düzeyine ulaşmaktır.

 

Fikri Bilim Kolejinin eğitim yaklaşımının temelini öğrencileri bulunduğu sınıf düzeyinde ve gelişimsel özelliklerine göre akademik olarak yeterli seviyeye ulaştırmaktır. Bu nedenle eğitim ve öğretim kazanımları en ince ayrıntısına kadar planlanır, günümüzün çağdaş öğeritim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrencilere sunulur.

Fikri Bilim Koleji’nde bilgi ve beceri bir arada kazandırılır. Beceriye dönüşmeyen bilgi anlamsız, bilgiye dayanmayan beceri ise kalitesiz ve verimsizdir. Akademik olarak bulunduğu sınıfın yeterliliklerine sahip olan öğrenciler aynı zamanda becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır. Küçük yaşlarda psikomotor becerilerin gelişimine yönelik uygulanan eğitsel çalışmalar, çocukların yaş seviyelerine göre değişir.

Fikri Bilim Koleji öğrencilere harika bir sosyal yaşam ortam sunar. Sınıfların ve atölyelerin tasarımları, öğretmenlerin planladıkları etkinlikler öğrenciler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi artırır. Sınıf ortamı ve atölyeler “özgürlük” temasına uygun olarak kurgulanmıştır. Kendilerini özgürce ifade edebilen çocukların arkadaşlık ilişkileri kuvvetlenir, sosyal yaşama ilişkin duyarlılıkları artar ve global dünyanın evrensel değerlerini benimseyen duyalarlı vatandaşlar olarak yetişir.

Fikri Bilim Kolejinde her öğrencinin hem kendisini ve okulunu geliştirmeye, ülkesini kalkındırmaya ve dünyanın küresel sorunlarını çözmeye yönelik mutlaka bir projesi vardır. Her projede; bilgi toplar, analiz eder, süreç yönetimini kurgular, bütçesini planlar, iş planı çıkartır ve projesini sonuçlandırmak için çaba sarfeder.