Yabancı Dil

Home / Yabancı Dil

Global Çerçeve

Fikri Bilim Kolejinde öğrencilerin İngilizceyi ana dili kadar etkin kullanması hedeflenir. Okul öncesinden başlayarak Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kriterlerine uygun İngilizce dil edinim programı uygulanır.

Okul öncesinden itibaren öğrencilere İngilizce öğretmek değil, edinmek hedeftir. Eğitim modeli 5 yetide dil edinim deneyimine dayanır. Öğrencilerin dil edinimine yönelik programla İngilizcede karşılıklı konuşur, duyduğunu ve okuduğunu anlar, sözlü ve yazılı olarak anlatım becerisini geliştirir.

Beceri Kazanma

  1. yüzyıl bireyi anadil düzeyinde İngilizce konuşabilmelidir. Bu nedenle Fikri Bilim Koleji İngilizce öğretmeyi değil, İngilizce konuşturmayı hedefleyen dil edenim programı uygular. İngilizce öğrenmek uluslararası ölçekte bireysel muhakeme gücüne ve kendini ifade etme becerisine dayanır.

Eğitim Yaklaşım

Tüm sınıf düzeyinde yoğun İngilizce ders saati ile akademik, mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulan İngilizce dil yetisi kazandırılır.

Dil edinim süreçleri ayrıntılı bir şekilde takip edilir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirme formları, rubrik ve porfolyoları ve projeleri ölçme ve değerlendirme süreçlerinin bir parçasıdır. Bu süreç yabancı dili ezberden uzaklaştırır, dil edinim becerilerinin etkili bir şekilde gelişmesini sağlar.

Öğrenci merkezli yaklaşım dilin bütünsel gelişimine dayanır. Dilin amaç değil, araç olarak kullanıldığı etkinlikler, sonuç değil süreç odaklı eğitim uygulamaları, grup ve istasyon çalışmaları, yeni ölçme değerlendirme araçları, multimedya kaynakları ile kurgulanan dil edinim süreçleri dil edinim becerisini geliştirir.

Fikri Bilim Kolejinde yabancı dil bir ders değil, uygulama atölyesidir. Bu nedenle klasik ders kitaplarının dışına çıkılır, gerçek ve orijinal metinler üzerine özgürce tartışılır. Dünya gündemi, bilimsel gelişmeler takip edilerek, uluslararası platformlarda yazılı ve sözlü olarak bireysel duygu, düşünce ve bilgiler özgürce yabancı dille ifade edilir.

Bir Dünya Dili: İspanyolca

Fikri Bilim Koleji’nde ikinci yabancı dil 2. sınıftan itibaren başlar ve 12. sınıfta mezun oluncaya kadar kesintisiz bir şekilde devam eder.

İspanyolca 400 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulmakta ve 21 ülkede resmi dil olarak kullanılmaktadır.